Wszystkie biblioteki publiczne zapraszamy do udziału w programie „Globalnie w bibliotekach”, realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej. Chcemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób myślimy o pomocy humanitarnej i ludziach, którym pomoc jest udzielana. Zapraszamy do wspólnej dyskusji!

 

Formularz zgłoszeniowy


Podaj dane adresowe biblioteki głównej